Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest w pełni dobrowolne. Można je dokupić do polisy OC lub AC. Dotyczy ono ochrony życia kierowcy i pasażerów. Warto się na nie zdecydować, by w razie czego nie mieć większych problemów. Tym bardziej, że nie są to duże koszty.

NNW obejmuje szkody powstałe w trakcie:

– poruszania się pojazdu
– wsiadania i wysiadania z samochodu lub innego pojazdu mechanicznego
– załadunku lub wyładunku towaru z pojazdu
– postoju, naprawy, tankowania pojazdu

Kogo obejmuje ochrona?

Zabezpieczenie dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażerów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub też zginęli w trakcie wypadku lub kolizji. W ramach odszkodowania można liczyć m.in. na zwrot kosztów: leczenia, protez i sprzętu do rehabilitacji, świadczenia zasiłkowego, diety szpitalnej, pogrzebu. Wielkość odszkodowania jest zależna od wysokości wykupionej polisy.