Ubezpieczenia turystyczne

Planujesz wyjazd, pomyśl o ubezpieczeniu turystycznym. Lepiej się zabezpieczyć tym bardziej, że teraz coraz częściej słyszy się o nierzetelnych biurach podróży. Nie możesz wszystkiego przewidzieć. Jeśli chcesz cieszyć się w pełni wykupioną wycieczką, nie zapomnij o polisie.

W skład ubezpieczenia mogą wejść:

– Ubezpieczenie bagażu i/lub sprzętu sportowego, które bardzo się przydaje w przypadku zgubienia czy zniszczenia mienia. Do takich sytuacji może dojść np. na lotnisku.
– Koszty leczenia to kluczowa kwestia. Polisa pokrywa koszty hospitalizacji, leków, a także transportu medycznego do kraju
– Koszty odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od ubezpieczanego
– NNW, czyli następstwo nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia
– Odpowiedzialność cywilna to zabezpieczenie finansowe przed szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczonego osobie trzeciej. Jest przydatne szczególne podczas wyjazdów z dziećmi