Ubezpieczenia na życie

Nie masz jeszcze ubezpieczenia na życie? Najwyższy czas to zmienić. Taka polisa jest bardzo pomocna. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci można liczyć na odszkodowanie. Wprawdzie nikt nie zakłada, że coś się może stać, ale w kryzysowej sytuacji dodatkowe środki bardzo się przydają. Pomocny może być również pakiet ochronny obejmujący wydarzenia, takie jak np. narodziny dziecka czy pobyt w szpitalu.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy ubezpieczeń na życie: grupowe i dla osób fizycznych.

– Ubezpieczenia grupowe przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw. Zakres ubezpieczenia grupowego obejmuje zarówno podstawowe (ryzyko zgonu) jak i dodatkowe pakiety ochronne (narodziny dziecka, pobyt w szpitalu, operacje, śmierć rodziców, małżonka).
– Ubezpieczenia na życie skierowane do osób fizycznych gwarantują z kolei ochronę jednostki. W ramach tej formy ubezpieczenia można zabezpieczyć się indywidualnie lub w ramach tzw. grupy otwartej, gwarantującej uzyskanie szerokiego pakietu ochrony w niższej cenie.