Dla firm

Prowadzisz firmę, musisz zastanowić się nad ubezpieczeniem. Nieprzewidziane zdarzenia, a także inne okoliczności popełnione z winy pracowników mogą być bardzo kosztowne. Jeśli stanie się coś niespodziewanego, zawsze możesz liczyć na odszkodowanie.

Co może wchodzić w skład polisy?

– Ubezpieczenie majątkowe – chroni przedsiębiorstwo przed stratami powstałymi np. wskutek pożaru, kradzieży, uszkodzenia maszyn itp.
– Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – to zabezpieczenie finansowe szkód wyrządzonych przez pracodawcę lub pracowników osobie trzeciej. Mogą mieć one charakter rzeczowy, jak i osobowy
– Ubezpieczenie przewoźnika drogowego – jest wykupywane najczęściej przez firmy, które na co dzień transportują towar. Chroni przed stratami związanymi ze zniszczeniem lub uszkodzeniem załadunku i pojazdu

Co to jest OC zawodowe?

OC zawodowe przeznaczone jest dla osób wykonujących profesję, której ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej wynika z zapisów ustawy. Obowiązkowemu OC zawodowemu podlegają m.in. lekarze, prawnicy, architekci, zarządcy nieruchomości, agenci ubezpieczeniowi, syndycy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami.